نکات کلیدی برای موفقیت در گرفتن پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای کانادایی (Job Offer) بخش دوم
تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
بازدید: ۲۷۶
گروه: مقالات

نکات کلیدی برای موفقیت در گرفتن پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای کانادایی (Job Offer)بخش دوم

چالشهای عمومی کاریابی:

 

  • معرف

 

نقش معرف در گرفتن پیشنهاد شغلی در بسیاری موارد نقشی تعیین کننده است. چنانچه شما شرایط مورد نیاز شغل را داشته باشید و تعداد متقاضیان بیش از حد متعارف باشد، معرف میتواند شانس شما را در گرفتن مصاحبه افزایش دهد.

 

انواع معرف:

  1. "شرکتهای کاریابی" که در واقع نقشی فراتر از صرفا معرفی شما انجام میدهند. وظیفه شرکت کاریابی فیلتر کردن کاندیداها با توجه به نیاز کارفرما و سپس معرفی مناسبترین گزینه ها به کارفرماست. بنابراین شرکت کاریابی ابتدا رزومه شما را بررسی کرده و در صورتی که تشخیص دهد شما کاندیدای مناسبی برای شغل هستید، رزومه شما را به کارفرما ارجاع میدهد. علاوه بر این در برخی موارد با کارجو مصاحبه اولیه هم انجام میدهد.
     
  2. "دوست یا همکار" شاغل در شرکت استخدام کننده میتواند معرف مهمی به حساب بیاید. چنانچه برای شغل واجد شرایط باشید، یک معرف از درون شرکت کارفرما میتواند در شرایط رقابتی شدید برگ برنده شما به حساب بیاید.
     
  3. "وکیل/مشاور رسمی مهاجرت": در بخش مربوط به کاریابی متقاضیان خارج از کانادا به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

  • ریفرنس یا معرف پس از مصاحبه

 

معمولا کارفرماها پس از انجام مصاحبه در صورتی که متقاضی در Short List استخدام قرار بگیرد، از او ریفرنس میخواهند. ریفرنس در واقع یکی از سرپرستان و یا همکاران شغل یا شغل های پیشین شماست. و باید آنچه که در رزومه نوشته اید و یا در مصاحبه گفته اید را صحه گذاری کند.