• ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

    اگر پرونده شما ریجکت شده است و میخواهید دلیل دقیق ریجکتی را بدانید، چنانچه قصد دارید پس از ریجکت شدن، برای همان نوع ویزا یا هر برنامه مهاجرتی دیگری دوباره اقدام کنید