پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری می باشد

مشخصات فردی

 • نام و نام خانوادگی *
 • سن *  
 • وضعیت تاهل *  

اطلاعات تحصیلی

 • آخرین مدرک تحصیلی *  
 • مقطع تحصیلی مورد نظر *  

دانش زبان خارجی

 • مدرک آیلتس آکادمیک دارید؟
 • مدرک تافل دارید؟
 • حداکثر میزان بودجه سالیانه به تومان *

اطلاعات تکمیلی

 • آیا خودتان یا همسرتان به یکی از کشورهای حوزه شنگن، انگلستان، آمریکا و یا استرالیا سفر کرده‌ اید؟
 • آیا تاکنون پرونده ویزای کانادا یا اروپا یا آمریکا داشته اید؟ اگر داشته اید نتیجه پرونده چه بوده است؟
 • آیا تاکنون گروه خاص (شامل حرفه ای، سیاسی، اجتماعی) را پشتیبانی کرده اید؟
 • آیا تاکنون در هیچ کشوری به جرم و یا جنایت محکوم شده اید، به زندان افتاده اید یا تحت تعقیب هستید؟
 • آیا بیماری و یا ناتوانی خاص جسمی و یا ذهنی دارید؟
 • آیا تاکنون سابقه ریجکتی از کشوری داشته‌اید؟
 • نحوه آشنایی *  
 • نام موسسه، فرد یا کد معرف
  • توضیحات  

  اطلاعات تماس

  • تلفن همراه *
  • تلفن ثابت
  • آدرس ایمیل *